Tag: Vidya Bhawan

  • Entire Udaipur PIN Codes & District Zip Codes

    Udaipur District PIN Codes and Zip Codes Udaipur PIN Codes Location PINCode / ZIPCode • Ashok Nagar 313001 • Ayed 313001 • Badgaon 313011 • Bajaj Nagar 313021 • Bambora 313706 • Barapal 313805 • Barar 313341 • Bari T B Sanatorium 313025 • Bawalwara 313806 • Bedla 313016 • Bhalerana 313030 • Bhim 305921 […]